List Motywacyjny Asystent w Dziale Finansowym – przykład